شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ To fall in love عاشق شدن To laugh until it hurts your stomach آنقدر بخندي که دلت درد بگيره To find mails by the thousands when you return from a vacation. بعد از اينکه از مسافرت برگشتي ببيني هزار تا نامه داري To go for a vacation to some pretty place. براي مسافرت به يک جاي خوشگل بري http://roznevesht.blog.ir/post/25 برگرفته شده از روزنوشت roznevesht.blog.ir
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
.: حسين :.
رتبه 95
1 برگزیده
1568 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top