قرمز سبز آبي خاکستري
بدترينِ برادرانت، كسي است كه از خير [رساندن] باز ايستد و تو را نيز با خود، باز دارد . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت